You are currently viewing Typy striech podľa tvaru
strecha

Typy striech podľa tvaru

  • Post category:Tips
  • Reading time:5 mins read

Strecha je nielen dekoračný, ale hlavne funkčný prvok domu. Je jeho zakončením a od jej kvality sa tiež odvíja, ako dlho a v akom stave vám stavba vydrží. Strechu si vyberáme nielen podľa jej tvaru, ale zohľadňujeme aj celkovú architektúru v okolí. Skoro každú strechu je dobré tepelne izolovať, a platí to nielen pri tých novopostavených, ale aj keď sa prerába staršia strecha. Kvalitne postavená strecha by mala mať životnosť aj 100 rokov. Samozrejme, veľa záleží aj od výberu tej správnej krytiny, či už je to škridla, plech, drevo, betónové pásy alebo špeciálne fólie či krytiny z prírodných materiálov.

Sedlová strecha

Je to najstarší a zároveň u nás aj najbežnejší tvar strechy, ktorý sa s obľubou používa hlavne na domoch na slovenskom vidieku, a na chalupách. Vzniká spojením dvoch šikmých rovín s priamočiarym hrebeňom, pri ktorom stačia iba dva odkvapy. Aj vďaka jednoduchej výstavbe patrí medzi tie ekonomickejšie riešenia. Najčastejšie sa ako krytina používa pálená škridla alebo plech. Aj vďaka jednoduchosti a funkčnosti sa na ňu dajú namontovať solárne panely.

Členitá strecha

Tento tvar strechy využíva spojenie sedlovej, valbovej a niekedy aj stanovej strechy. Okrem konštrukčnej náročnosti a vyššej cene sa musí majiteľ pripraviť aj na väčšie tepelné straty, a zvýšenú potrebu vykurovania. Určitý typ tepelnej a hydroizolácie je v tomto prípade viac ako na mieste. Majiteľ budovy v určitých prípadoch nemá na výber, a členitú strechu si vyžaduje samotný pôdorys stavby alebo okolitá architektúra. V podstate ju uvidíte na všetkých väčších vilách.

Pultová strecha

Tento typ strechy využíva iba jednu sklonenú rovinu s jednou pultovou a jednou odkvapovou hranou. Všetka dažďová voda je teda odvádzaná len jedným smerom, čo môže spôsobiť problémy napríklad pri prívalových dažďoch. Pultová strecha sa využíva najmä ako riešenie pri stavbách na hranici pozemku alebo prístavbách. Jej výhodou sú ale menšie tepelné straty, ale aj lepšia využiteľnosť vnútorného priestoru.

Valbová strecha

Je podobná tej sedlovej, ale líši sa tým, že namiesto dvoch zvislých štítov využíva ešte ďalšie skosené plochy, takzvané valby. Najčastejšie sa na nej používa pálená škridla. Výška valbov zodpovedá bočným rovinám strechy, a umiestenie odkvapov je v jednej rovine okolo celého domu. Jej konštrukcia je síce zložitejšia, ako tá pri sedlovej streche, no výhodou je možnosť umiestnenia odtoku vody do všetkých štyroch smerov. Veľmi efektne pôsobí na jednoposchodových, nízkych domčekoch.

Stanová strecha

Stanovej streche sa hovorí aj ihlanová, a to preto, že je tvorená štyrmi strešnými plochami, ktoré sa zbierajú do stredového vrcholu a tvoria tak ihlan. Strešných plôch však môže byť aj viac, záleží to na charaktere stavby. Tento tvar strechy sa využíva pri samostatne stojacich stavbách štvorcového pôdorysu. Môžete ju vidieť aj na historických budovách, ako napríklad kostoly.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ: Hydroizolácia strechy , Najlacnejšia strecha , Najkrašie štýly obývačky

Plochá strecha

Plochá strecha je taká, ktorá má takmer nebadateľný sklon s uhlom definovaným maximálne do 10 stupňov. Je typická pre bytové domy a industriálne budovy, a jej popularita bola na vrchole v období funkcionalistickej architektúry. V porovnaní s inými typmi striech vykazuje najnižšie tepelné straty, a poskytuje plnohodnotný podstrešný priestor. Avšak je potrebné ju dôkladne vyspádovať, aby sa na nej nehromadila dažďová voda. Pri jej výstavbe je dôležitá aj hydroizolácia, aby voda nezatekala dovnútra. Plochá strecha môže byť aj dnes modernou strechou, na ktorej sa dá vytvoriť zelená plocha, záhrada či terasa.