You are currently viewing Čo robí elektrikár?

Čo robí elektrikár?

  • Post category:Tips
  • Reading time:6 mins read

„Máme problém, volaj elektrikára!“ to si povie raz za čas každý. Je jedno, či sa jedná o pracovné prostredie alebo o to domáce. Do opravy elektrických rozvodov by ste sa v žiadnom prípade nemali púšťať sami!

Elektrika patrí len do rúk profesionálov. Určite však aj vy poznáte zopár základných pravidiel, ktorých sa musíte pri manipulácii s elektrickou energiou držať:

Vymeniť žiarovky v byte si môžete aj sami, avšak predtým vypnite poistky!

S mokrými rukami nezapínajte do zásuvky žiadne spotrebiče, ani sa mokrými rukami  nedotýkajte žiadnych spotrebičov pod prúdom!

Ak si nie ste istý, aj menšie opravy radšej prenechajte na odborníka. Chybný krok vás totiž môže stáť aj zdravie!

Aká je náplň práce elektrikára?

Ak si staviate alebo prerábate dom, určite si poviete –„hľadám elektrikára na rodinný dom“, ale viete podľa čoho ho vyberať? Akú prácu by vlastne mal elektrikár zvládnuť?

Aká je náplň práce elektrikára?

-mal by zvládnuť údržbu elektrotechnických zariadení a zabezpečenie ich plnej funkčnosti.

-operatívne riešiť vzniknuté problémy na elektrotechnických zariadeniach.

-mal by viesť a pravidelne aktualizovať prevádzkové denníky.

-do elektrikárskeho minima patrí aj čítanie technickej dokumentácie, navrhovanie rozmiestnenia elektrického vedenia, rozvádzačov, hlavných a vedľajších vypínačov a výstražných tabuliek.

-stavebný elektrikár by mal zvládať aj pripájanie, zapájanie a odpájanie zásuviek, rozvádzačov, vypínačov, prípojok, ističov, poistiek a transformátorov.

– každý, aj pomocný elektrikár musí dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci!

Aké elektrikárske náradie používa pri práci?

Elektrikár toho k práci potrebuje naozaj veľa, a toto náradie si zabezpečuje buď sám, alebo mu ho poskytne firma, ktorá ho zamestnáva.

Jedná sa o rôzne elektrikárske lišty, elektrikárske kliešte, kľúče na rozvodné skrinky, lisovacie náradie, polohovače, multimetre a skúšačky, izolačné pásky, sady odpájačov, sady koncoviek na testovanie, elektrikárske nožnice, samosvorné prechodky a elektrikárske rukavice.

Iste viete, že elektrikár musí byť pri výkone práce oblečený v špeciálnom elektrikárskom odeve, a je to hlavne pre jeho bezpečnosť. Tento odev zahŕňa antistatickú nehorľavú blúzu a montérky, a tiež ochranný tvárový štít a gumené galoše.

Aké elektrikárske náradie používa pri práci?

Aké vzdelanie potrebuje elektrikár?

Keď si niekedy poviete, „potrebujem elektrikára,“ zaujíma vás aj jeho vzdelanie? Malo by vás. Alebo ak niekde nájdete elektrikára bez praxe, zavolali by ste si ho opraviť rozvody v byte, ak by to bolo lacnejšie?

Elektrikár, tak ako iné povolania, patrí medzi povolania so službou ľudom. Preto by mal svoju prácu mať rád. Bez elektrikárov sa nepohneme, a zvlášť dnes, keď naše životy riadi technika, a tá je závislá na elektrickej energii.

Čo musí mať každý elektrikár, je takzvané elektrotechnické minimum. Pre získanie tohto minima musí mať osoba ukončené vzdelanie elektrotechnického typu (výučný list, maturita či VŠ diplom). Je to akýsi nadstavbový kurz, ktorý človeka oprávňuje vykonávať prácu elektrikára.

Avšak aj osoby bez predchádzajúceho elektrotechnického vzdelania môžu získať toto osvedčenie. Môžu sa prihlásiť na nadstavbové štúdium, alebo kurz (ktorý si hradia sami, alebo im ho môže uhradiť úrad práce), ktorý trvá približne 400 hodín, a sú v ňom zahrnuté všetky potrebné materiály na štúdium. Asi tušíte, že polovica kurzu tvorí teoretickú časť a druhá tú praktickú.

Mimochodom, vedeli ste, že slovo elektrikár je slangové? Odbore mu hovoríme elektrotechnik.