You are currently viewing Nejlepší právník na rodinné právo

Nejlepší právník na rodinné právo

  • Post category:CZ Tips
  • Reading time:4 mins read

Nejprve bude nutné si ozřejmit, co to vlastně rodinné právo je a co všechno zahrnuje. Rodinné právo je právní odvětví, které se řadí k právu soukromému. Jedná se v podstatě o soubor právních norem, které upravují osobní a majetkové vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. Patří sem zejména manželství (předmanželské smlouvy, společné jmění manželů, rozvody, domácí násilí), rodičovská zodpovědnost a vyživovací povinnost (žaloby o úpravu výchovy a výživy dětí, péče o nezletilé, určení či popření otcovství), práva a povinnosti dětí, náhradní rodinná péče (opatrovnictví, osvojení, pěstounská péče, poručnictví), a další.

Nejlepší rozvodový právník

Nejlepší rozvodový právník

  • Konec manželství a zánik rodiny je vždy událostí nepříjemnou a stresující pro všechny zúčastněné strany – jak pro manžele, tak pro děti jde o značnou emocionální zátěž ze ztráty životní jistoty.  Rozvodový právník je osoba, která má znalosti a zkušenosti především v oblasti rodinného práva a měl by manžele provést rozvodem rychle a citlivě. A protože se většina rozvodů odehrává před soudem, většinou se toto řízení bez rozvodového advokáta neobejde. Obzvláště tehdy, jde-li o sporný rozvod –v takovém případě soud řeší nejprve poměry nezletilých dětí a posléze teprve samotný rozvod.
  • Jak si však vybrat nejlepšího rozvodového právníka? Budete-li hledat na internetu, vybírejte podle hodnocení ostatních klientů. K vyhledání vhodného právníka vám může pomoci i následující seznam. Anebo vám ho může někdo z vašich známých doporučit. V mnoha případech je také rozhodující cena za advokátní služby.

Právnické služby ceník

Cena za rozvod manželství se může pohybovat od pár tisícovek až po desetitisíce. Procesně nejjednodušší je smluvený rozvod; to jsou případy, kdy se manželé dokáží na všem předem domluvit (péči o děti a výživné, rozdělení majetku, bytové záležitosti, aj.) Soudní poplatek činí 2000 korun. Advokáta lze využít ke konzultacím i ke zpracování potřebných smluv. Dnes je k dispozici i možnost využít advokátní služby online. Cenu stanovuje rozvodový právník podle času a výkonu.

Sporný rozvod se může značně prodražit. Soud bude vyžadovat řadu odborných posudků a dalších dokladů, např. o společném majetku – ověřené výpisy z účtů, kupní smlouvy, apod. Na takové kauze stráví advokát spoustu času sepisováním různých žádostí a dokumentů, a také přítomností v soudní síni.

Odměna právníkovi může být buď smluvená, anebo stanovená právním předpisem – v českém právních řádu je hodnota právních služeb stanovena advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. je ke stažení zde).

Právnické služby ceník