You are currently viewing Nejlepší advokáti v ČR, aneb jak si vybrat toho správného advokáta

Nejlepší advokáti v ČR, aneb jak si vybrat toho správného advokáta

  • Post category:CZ Tips
  • Reading time:4 mins read

Každý z náš se může dostat do situace, kdy bude muset řešit nějaký soudní spor. V takových případech je dobře mít svého obhájce. Jsou situace – například nutná obhajoba, kdy trestní řád stanovuje, že obviněná osoba obhájce mít musí. A nemá-li možnost zajistit si ho sama, je jí přidělen advokát ex offo, což znamená ustanovení obhájce z úřední povinnosti.

Nejlepší advokáti v ČR

Advokát má za úkol prokazovat nevinu obžalovaného, anebo ji pomáhá alespoň zmírňovat. Neposkytuje však jen poradenství, ale pomáhá i se sepsáním různých listin a textů (žaloby, odvolání, žádosti, trestní oznámení, aj.), potřebných jak u soudních sporů, tak i v civilních situacích – například kupní smlouvy; zastupuje také danou osobu v různých řízeních.

Advokáti jsou sdruženi v České advokátní komoře. Většina advokátů se specializuje jen na některý druh práva (trestní právo, rodinné právo, správní právo, finanční právo, evropské právo, a další).

Nejlepší advokát trestní právo

Trestní právo v ČR je odvětvím veřejného práva, jež určuje, která společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou za ně sankce a jakým způsobem má být pachatel potrestán.

Seznamy advokátů podle specializace lze najít na internetu, anebo se můžete obrátit na ČAK. Navíc jsou v každém regionu mnohé advokátní kanceláře, kde je možné toho nejlepšího advokáta na trestní právo vyhledat.

Realitní advokát

Toho budete potřebovat v mnoha civilních situacích – prodáváte nebo kupujete nemovitost? Zřizujete věcné břemeno, rozhodli jste se darovat nemovitost, přestal vám nájemník platit nájem? Anebo potřebujete právní služby pro Společnost vlastníků bytových jednotek, případně družstvo? Chcete zařídit advokátní úschovu, či zajistit vklad nemovitosti do katastru? Nebo jste realitní zprostředkovatel a nemáte prozatím právního zástupce? V uvedených, ale i dalších životních situacích budete potřebovat právní služby realitního advokáta.

Nejlepší advokáti v ČR cena advokáta u soudu

Cena advokáta u soudu

Na výši odměny za právní služby u soudu se můžete s advokátem výslovně dohodnout, anebo bude honorován podle advokátního tarifu. Rozhodně počítejte s tím, že cena advokáta u soudu nebude zanedbatelná. Dále se hradí i některé poplatky – soudní a správní poplatky, cestovní výlohy, náklady na znalecké posudky, atd.